نمونه سوالات شیمی

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

در ارزیابی ، انتخاب و در نتیجه خرید محصول همـواره اعتماد به یک برند ویِژگزینشه از تاثیر به سزایی برخوردار بوده است. این مسئله در عرصه ی اتومبیل های اداری هم بی صحت نبوده و سبب شده در هر بخش اعم از پرینتر، اسکنر، فتوکپی و... برند یا برندهای معین ی از توجه و اعتماد بیشتری بین کاربر ان برخوردار باشند.

نمایندگی sharp

نمایندگی شارپ,نمایندگی شارپ در ایران,نمایندگی sharp


دستگاه های فتوکپی «شارپ» از آن دسته کالاها می باشند که امتحان خود را به خوب ی پس داده و اکثر فرد ان با آن آشنایی دارند. از عبارت ایکس 180 که با ابعاد 591x550x495 میلیمتر و وزن 27.8 کیلوگرم، دستبرخی سه کاره بود و از کاغذهایی تا سایز A3 پشتیبانی می نماید. این دستگاه پرقدرت از دو کاست با ظرفیت 250 برگ و یک کشو در کنار بدنه ی آن با ظرفیت 100 برگ جهت تغذیه کاغذ استفاده می نماید . حافظه ی به کار رفته تا 64 مگابایت ظرفیت داشته خروجی آن با کیفیت 600x600 dpi همراه است. بعد از روشن شدن دستگاه AR-X180 حدود 25 ثانیه لازم بوده تا گرم آماده ی استفاده گردد. این فتوکپی سنگین از سرعت 18 برگ در دقیقه برخوردار بوده و جهت تهیه و تولید ی کپی به طور اتوماتیک از یک قطعه کاغذکش بهره می گیرد.

شارپ X180 در بخش پرینت عملکردی مساوی با بخش کپی داشته و برای رابطه با رایانه از پورت USB 2.0 مصرف می نماید . در بخش اسکن هم با کیفیت 600x600 dpi مواجهیم. در مورد مواد مصرفی نیز می توان به تونر MX-235XT با کارکرد 19,000 برگ و دولوپر MX-235XV با کارکرد 50,000 برگ اشاره نمود.

معین ات دستگاه

نوع رومیزی سیاه و سفید
زمان گرم شدن دستگاه 25 ثانیه
زمان تولید و ساخت اولین کپی 7.2 ثانیه
حافظه استاندارد: 46 گیگابایت
توان مصرفی 1200 وات
اندازه دستگاه 495*550*591 میلیمتر
وزن دستگاه 28.6 کیلوگرم
تجهیزات اختیاری قابلیت افزودن یک کاست 250 برگی
معین ات کپی
سایز کپی A3
دقت کپی 600*600 dpi
سرعت کپی سیاه سفید: 18 برگ A4 در دقیقه
زمان تولید و ساخت اولین کپی 7.2 ثانیه
تعداد کپی متوالی 999 برگ
چاپ دورو ندارد
قابلیت اتصال به شبکه ندارد
بزرگ نمایی / کوچک نمایی 25 % - 400%
معین ات چاپگر
قابلیت پرینت استاندارد
سرعت چاپ سیاه و سفید: 12 برگ A4 در دقیقه
وضوح چاپ 600*600 dpi
رابط ورودی USB 2.0
سیسـتم علت Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
معین ات اسکنر
قابلیت اسکن استاندارد
دقت اسکن 600*600 dpi
سایز اسکن A3
سرعت اسکن 18 برگ A4 در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ
استاندارد کاست: 250 برگی + سینی: 100 برگی
اختکمک کاست: 250 برگی + سینی: 100 برگی + تغذیه کننده ی اتوماتیک

 • یاسر داوری
 • ۰
 • ۰

انواع تحقیقانجام پایان نامه ارشد مدیریت

تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. خیلی مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و کاربـردى است . تحقیق بنیادىبه منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى و گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق کشف اصول قواعد کلى صورت مى گیرد به کـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل واقعیت کمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات در موقعیت هاى آزمایشگاهى و بر روى حیوانات انجام مـى شـود. روان شـنـاسـان از جـمـلـه پژوهشگران ى هستند که به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند می باشند .

تـحـقیقات کاربردى به منظور حل سریع موارد و مشکلات و اتخاذ تدابیر ضروری انـجام مى شود. این نوع تحقیق با مصرف ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشکلات گوناگون بر مى آید. به جمله دیگر, در تحقیق کاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابرای ن , تحقیق کاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى که جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است و در شرایط غیر آزمایشگاهى در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و... انجام مى شود.

بـرخـى دیگر از مالک نظران , در یک تقسیم بندى کلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تکوینىو تحقیق گسترش اى (تکاملى) تقسیم کرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تکوینى به تحقیقى اطلاق مى شود که در صدد یافتن علت تکوین ایجاد یک پدیده یا مساله تحقیق است , ولى تحقیق گسترش اى تکاملى , تحقیقى است که به دنبال فهم فرآیند و مسیرى است که یک موضوع یا پدیده ازشروع تولد تا کنون طى کرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم کند که , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته و جهت چه چنین مسیرى را طى کرده است.

بـرخـى دیـگر عقیده دارند که تمام مطالعات تحقیقى به صورت یکى از اشکال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیقتوصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را که وجود داشته است تـوصـیـف مـى کند, به جمله دیگر این نوع تحقیق حاوی بررسى , ثبت , تجزیه تـحـلیل تفسیر رویدادهاى قدیم است تا به کمک آن , محقق ضمن معرفت قدیم , به معرفت وضع موجود تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.

تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را که هست توصیف مى کند. این نوع تحقیق نیز حاوی توصیف , ثبت تجزیه تحلیل شرایط موجود است . در این نوع تحقیق سعى مى شود تا ارتباطات میان عوامل (متغیرهاى) دست کارى نشده کشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد معین کردن روابط موجود بین عوامل متغیرهاى مختلف است , با این فرق که درتحقیق تجربى امکان دست کـارى کنترل عوامل و متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق پدیده مورد نظر وجود دارد.

دانـشـمـندان مالک نظران درسراهنمای تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد کـه بررسى تمام آن ها ممکن نیست , دریک جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره کرد. به جمله دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور ویِژگزینشه به یکى از اشکال زیر مى تواند وجود داشته باشد.

1) تحقیق اکتشافى

2) تحقیق توصیفى

3) تحقیق تبیینى

تحقیق اکتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اکـتـشافى , معرفت وضعیتى است که در مورد آن آگـاهـى هـاى ضروری وجـود ندارد, به جمله دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است که با یاری آن ها مى تواند موضوع تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد. بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یک سرى مـطـالـعـات اکـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اکتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات با اهمیت زیاد تر و وسیع تر.
بـرخـى از مالک نظران , تحقیق اکتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلکه هدف آن فقط به دست دادن برآوردى از یک مساءله ویِژگزینشه است . تحقیق اکتشافى را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلکه در عـوض نوعى بررسی است که باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها اندیشه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اکتشافى نه رسیدگى کردن به فرضیه هاى تحقیق است نه جمع آورى اطلاعات درباره مساءله تحقیق , بلکه ایجاد زمینه مناسب بـراى درک بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف یا مساءله خاصى است که محقق , فاقد اطـلاعـات کـافى درآن مورد است . تحقیق اکتشافى ممکن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, مشورت با اساتید و مالک نظران و...

تحقیق توصیفى: تحقیق توصیفى حاوی مجموعهروش هایى است که هدف از آن ها توصیف کردن پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. دراین نوع از تحقیق , محقق ممکن است در صدد شناسایى عوامل مـتغیرهاى دخیل در یک پدیده موضوع ویِژگزینشه برآید ولى به بررسى روابط بین ایـن عـوامـل و تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به جمله دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درمورد آن یا بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یک تحقیق توصیفى , محقق الزاما در پى کشف و توضیح روابط , همبستگى ها نیز آزمودن فرضیه ها پیش بینى حوادث رویدادها نیست , بلکه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها وقایع بر اساس اطـلاعاتى است که بیشتر جنبه وصفى دارد, اما باید دانست که مالک نظران در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند که حاوی تمام انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و مرتب خصوصیات یک پدیده , یک موقعیت و یا یک مساله .

تحقیق تبیینى: ایـن نوع تحقیق که به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا کردن روابـط عـلـت معلولى بین متغیرهاى مختلف است .اما ناگفته نماند که در عـلوم سیاسى به طور کلى در علوم اجتماعى , بررسى ارتباطات على به گونه اى قـطعى بیان نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از روابط علت و مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا درباره پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلکه این نوع روابط همـواره با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. این امر از آنجا ناشى مى شودکه پدیده هاى سـیاسى اجتماعى تحت تاءثیر عوامل متغیرهاى زیادى قرار دارند که شـنـاسـایـى تمام آن ها از عهده یک محقق علوم اجتماعى خارج است ,به جمله دیـگـر, گـفته مى شود که (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاکم اسـت. تـعـریفى که از تحقیق ارائه شد در واقع تنها برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا فقط دراین نوع از تحقیق است که مراحل کلى سه گانه سؤال , فرضیه و آزمون وجود دارد. بنابرای ن , هدف اصلى یک پژوهشگر علوم سیاسى باید کسب توانایى براى انجام یک تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .

 • یاسر داوری
 • ۰
 • ۰

♪♪♪♪♪♪

persian music download

persian radio,download persian mp3,iranian music download,persian music download,download persian music,iranian music,persian music

فرصت نشد عاشق بشم با تو

با تویی که سردو بی رحمی

فرصت نشد حتی بگم برگرد

با اینکه حرفامو نمیفهمی

حرفی نمونده واسه ی گفتن

حرفامو از چشام پیدا کن

رفتی ندیدی پای من سسته

حال منو اکنون تماشا کن

حال منو هم اکنون تماشا کن

بارون که میزنه دیوونه میشم عطر تو میپیچه

خودت که میدونی جهان بدون عشق تو هیچه

من به یاد تو روزو شب میکنم یعنی عاشقم من

به یاد تو کوچه ها رو طی میکنم من

میگم برو با اینکه میدونم

ی نباشی حالم آشوبه

محکوم نیستی وقتی

حال تو جای دیگه ای خوب ه

داری نگاهم میکنی اکنون

مثل گذشته انگار مغروری

میریو از حالم نمیفهمی

قلبت نمیکوبه تو که دوری

قلبت نمیکوبه تو که دوری

بارون که میزنه دیوونه میشم عطر تو میپیچه

خودت که میدونی جهان بدون عشق تو هیچه

من به یاد تو روزو شب میکنم به مفهوم عاشقم من

به یاد تو کوچه ها رو طی میکنم من

 • یاسر داوری
 • ۰
 • ۰

آهنگ چیست؟اف ال استودیو

١- موسیقی هنر بیان احساس ات به وسیله ی صداهاست. مصطفی کمال پور تراب، نظریه موزیک ، نشر چشـم ه

٢- تعریف موسیقی ( منبع: آفتـاب ؛ لینک) وسیقى تراوش احساس ات اندیشه‌هاى آدم ى و مبین اکنون ت درونى وى مى‌باشد. شنیدن موزیک آرامبخش و دیدنی مى‌تواند پایان‌پذیر خستگى‌ روزانه شما باشد. واژه ٔ موسیقى که در عربى قَى تلفظ مى‌شود ریشهٔ یونانى دارد. از زمان منصور خلیفهٔ عباسى تذکر به آثار یونانى شروع شد و پس در زمان هارون پنجمین خلیفهٔ عباسى (۱۹۸-۲۱۸ هـ) با تأسیس بیت‌الحکمه به اوج خود رسید. مقارن همین زمان بوده است که واژه ٔ موسیقى راه یافته و به‌تدریج جایگزین غناء عربى شده است. بر اساس مدارک موجود واژۀ موسیقى و هم‌خانواده‌هاى آن در مفاتیح‌العلوم خوارزمى رسالهٔ موسیقى اخوان‌الصفاء دیده مى‌شود که هر دو متعلق به سدهٔ چهارم هجرى (دهم میلادی) است. خوارزمى در تعریف موسیقى مى‌گوید: موسیقى به معنى پیوند موزیک ‌هاست... . تعریف سادهٔ موسیقى یا صداهاى موسیقایی، صداهاى خوشایندى مى‌شود که آدم از شنیدن آنها احساس لذت مى‌کند. با بالا رفتن سطح فرهنگ هنر معلوم شد صداهاى خوشایند، صداهایى هستند که از نظمى ویِژگزینشه پیروى مى‌کنند و بین آنها نسبت‌هاى معین ى وجود دارد. براى همین عدد در موسیقى داراى ارزش خیلی ى است. تا جائى‌که فیثاغورث معتقد است که عدد اصل وجود در آفرینش است. پیروان او اجسام را هر یک عدد مى‌داشتند معتقد بودند که چون کرات آسمانى و افلاک از یکدیگر فاصله‌هاى معین ى دارند، از نسبت آنها نغمه‌ها تولید و ساخته مى‌شود آوازها در اصل ناشى از حرکت افلاک می باشند . ابوعلى‌سینا مى‌گوید: موسیقى علمى است ریاضى که در آن از چگونگى نغمه‌ها، از نظر ملایمت تنافر و چگونگى زمان‌هاى بین نغمه‌ها بحث مى‌شود تا معلوم شود که لحن را چگونه بایستی تألیف کرد. ابونصر فارابى در احصاءالعلوم موسیقى را علم شناسایى الحان مى‌داند که حاوی دو علم است: یکى علم موسیقى عملى و دیگرى علم موسیقى نظری. امروزه هم این تقسیم‌بندى در موسیقى وجود دارد. افلاطون در تعریف موسیقى مى‌گوید: ”موسیقى یک ناموس اخلاقى است که روح و جهان یان و بال به اندیشه ، و جهش به تصور، ربایش به و شادی ، و حیات به تمام مى‌بخشد.“ مرحوم خالقى در کتاب نظى به موسیقى مى‌نویسد: ”موسیقى صنعت ترکیب اصوات و صداهاست به‌طورى‌که خوشایند باشد و سبب لذت سامعه انبساط و انقلاب روح گردد.“ بتهوون در تعریف زیبا ى مى‌گوید: موسیقى مظهرى است عالى‌تر از هر علم و فلسفه‌ای، موسیقى سنتى ایران شالم حتمـا تى است که در کل به‌عنوان ردیف موسیقى ایرانى گفته مى‌شود. امتیاز موسیقى ایرانى در امکانات وسیع مقامى ملودى‌هاى غنى آن است. این موسیقى هنرى است خیلی ظریف و عمیق. 3- براستی موزیک چیست؟ (منبع : گیتار برای تمام ؛ لینک) راستی موزیک چیست؟ چگونه تعریف می‌شود؟ آیا موزیک ملودی تکنواخت و نوای سازهای مختلف است، که طنینی به صوت خواننده بدهد و دنگ و دونگی باشد جهت پوشاندن صوت ناهنجارش؟ ولی نه، موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ است و شگفتی آن نیز در همین است. موسیقی جبران ناکامی‌های زبان است و شیوه‌ای برای بیان احساس ات ناملموس. حس اتی که نمی‌دانیم چه می باشند … آنجا که زبان از گفتن باز می‌ماند، موسیقی مأمنی می‌شود برای روح، زبانی می‌شود جهت بیان حس ات ناگفته‌های ناشناخته… موزیک هرچه هست، سرچشـم ه‌ای از درون آدم دارد و مخلوقی است که «از روح آدم ی جان گرفته و به روح آدم ی جان می‌دهد» موسیقی ، طنین از دل برآمده‌ای است که لاجرم بر دل می‌نشیند. ولی از چه دلی برآمده و بر چه دلی می‌نشیند؟ روح پویا حس ات متغیر که ارتباطی مستقیم با شرایط سنی، حوادث گوناگون … دارد چه می‌گوید چه می‌خواهد؟ شاید نداند «چه می‌خواهد» ولی آنچه را که می‌خواهد می‌شناسد. در هر لحظه به موسیقی گوش می‌دهیم، از آن لذت می‌بریم و همین کافیست… اما موسیقی فقط غذای روح و زبان حس ات نیست، بلکه بهبود ی جهت جسم هست. مشاهدات نشان داده است موسیقی که ترکیبی از صداهای گوناگون است، بر روی عملکرد و متابولیسم بدن تأثیر می‌گذارد اثری مستقیم بر روی بخشهای اصلی بدن از عبارت غده ها گوناگون، قلب، دستگاه تنفسی، مغز و … دارد و موزیک به عنوان ترکیبی «منظم» و «زیبا » از اصوات، تأثیری مثبت بر روی جسم نیز می‌گذارد. ولی معرفت تأثیرات مستقیم آن بر روی بدن نیاز به ورود به جهان ی علم موسیقی بهبود ی دارد. اما رابطه روح و جسم آدم باز هم به ما می‌گوید که در هر لحظه، لذت بردن روح از یک موسیقی مترادف است با تأثیر مثبت آن بر روی جسم آدم … روح آدم است که زیبا یی موسیقی را می‌فهمد این روح است که مانند استاد خبره‌ی قشنگ شناسی در مورد موسیقی قضاوت می‌کند. زیبا یی‌شناسی در آهنگ دو جنبه‌ی تحلیلی و ترکیبی است. قشنگ یی‌شناسی تحلیلی مربوط به زیبا یی اصوات نوای سازهاست و موج برخاسته از پیانو و ناله و افغان ویولن و کمانچه و … تمام کلمه ‌های زیبا یی هستند برای گفتن سخنی زیبا ، ولی بعد ترکیبی آهنگ برمی‌گردد به «نظم» و «موسیقی ی» که هنرمند با کنار چیدن نت‌ها و آواها می‌آفریند. در جنبه‌ی ترکیبی است که هنرمند معنا پیدا می‌کند و موسیقی سخن می‌گوید عبارت ‌ای زیبا می‌شود از کلمه ‌های زیبا … حتی چنانچه کلمه ‌های اصوات قشنگ نباشند، عبارت زیبا ست چنانچه صوت ساز زیبا نیست، هنرمند موسیقی ی زیبا از آن می‌آفریند، براستی که هنر همین است نه نواختن ساز نه دامبول دیمبول… دریغا که این هنر در سرزمین هنر موسیقی گم شده است، چنانچه هم هست، محو، ثابت و بی‌حرکت است و این ثبوت در گذر و تحول آدم از بین خواهد رفت. افسوس که آوایی از «چنگ» «عود» «نای» و … توسط «نکیسا» و «باربد» زمان آفریده نمی‌شود… باز افسوس که در طاق بستان زمان، عکس ی از خسرو پرویزی نیست که به نوای چنگ عود گوش بسپارد به هنرمندان ارج نهد… دریغا که آوای سه‌گاه، ماهور شور در هیاهوی روزگار محو و بی‌نشان شده است… ولی «کجاست حرکت؟»، «کو اقدام؟»… احتمالا افسوس را می بایست به همین دلیل خورد…

 • یاسر داوری
 • ۰
 • ۰انجام پایان نامه ارشد

تعریف متغیرهای پژوهش

جهت تعریف متغیرهای پژوهش می بایست بین تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر و تعریف عملیاتی آزمایش ی فرق قائل شد. در تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر، عملیاتی که می بایست انجام پذیرد تا اندازه‌گیری مفهوم یا سازه میسر شود آشکار می‌شود. مثلاً هوش را می‌توان چنین تعریف کرد که جمله است از نمره‌ای که در آزمون تراز شده استانفورد ـ بینه بدست می‌آید. در تعریف عملیاتی آزمایش ی به بیان پرداخته می‌شود که پژوهشگر باید به اجرا درآورد تا اینکه شرایط تست ی ظاهر گردد. مثلاً برای تعریف عملیاتی تست ی ناکامی می‌توان جلوگیری آزمودنی از نیل به مقصد معین را مورد نظر قرار داد.
تعریف عملیاتی می بایست طوری انجام پذیرد که، چنانچه هر پژوهشگری در شرایط مشابه به اندازه‌گیری سازه یا مفهوم مورد بررسی بپردازد، نتیجه یافرادی بدست آید. به کمک تعریف عملیاتی مفهوم‌ها یا سازه‌ها می‌توان متغیرهای مورد تحقیق را به طریق عملی تعریف نمود و آنها را با پایایی زیادتری اندازه‌گیری کرد. جهت این منظور، سلسله اقدامات مورد نظر در تعریف عملیاتی باید قابل تکرار باشد.
در اینجا به منظور روشنتر شدن مبحث متغیرها، بجهت در پژوهش‌های توصیفی، تعریف جامعه آماری را مورد نظر قرار می‌دهیم. در تعریف جامعه آماری به این نکته اشاره می‌شود که افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند . با توجه به این تعریف، هر صفت دیگری که از فرد به فرد دیگر جامعه تغییر نماید را متغیر می‌نامیم. پس متغیرها عبارتند از خصوصیات افراد، اشیاء، واحدها غیره که می‌توانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار نماید . از عبارت این مقادیر می‌توان قد، وزن، بهره هوشی امثال آن را نام برد.


انواع متغیرها


مقادیر متغیرها می‌تواند مقوله‌ای (Categorical) باشد، مانند رنگ چشـم یا جنسیت، یا اینکه کاست مانند طول، قد، وزن بهره هوشی. بدین‌سان متغیرها را می‌توان به دو دسته: مقوله‌ای و عددی (Numerical) تقسیم کرد. به جمله دیگر از این دودسته متغیر می‌توان تحت عنوان متغیرهای کیفی کمی یاد کرد.


نامگذاری متغیرها

در پژوهشهایی که با مشاهده متغیرها و تولید داده‌ها سروکار داریم بایستی متغیرها را نامگذاری کرد: این امر در آزمودن فرضیه‌ها، به ویژه در پژوهشهای تست ی، باید رعایت شود. نامگذاری متغیرها با توجه به پنج دسته ذیل انجام می شود:
ـ متغیر مستقل ( Independent variable )
ـ متغیر وابسته ( Dependent variable )
ـ متغیر تعدیل کننده ( Moderator vartiable )
ـ متغیر کنترل ( Control vartiable )
ـ متغیر مداخله‌گر ( Intervening vartiable )


- انواع متغیرهای پژوهش


متغیرهای تحقیق بر اساس نوع مقادیری که می‌توانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی کیفی تقسیم می‌شوند ولی انواع متغیرها بر طبـق نقش آنها در تحقیق عبارتند از:
۱- متغیر مستقل : متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری نقد شود.

۲- متغیر وابسته : متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. به جمله دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته بررسی نماید.

۳- متغیر میانجی : این متغیر به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد. متغیر میانجی می‌تواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر مستقل و وابسته تاثیر بگذارد. با توجه به قابل سنجش بودن این متغیر یا هدف پژوهشگر این متغیر می تواند سه نقش زیر را داشته باشد

۳-۱- متغیر تعدیل کننده : اگر متغیر میانجی قابل سنجش و اندازه گیری باشد و پژوهشگر بخواهد اندازه آن را بسنجد در مـدل وارد نماید به آن متغیر تعدیل کننده گویند. متغیر تعدیل کننده متغیری است که بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل وابسته می تواند تاثیر گذار باشد. اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. به متغیر تعدیل کننده گاهی وقتها متغیر مستقل فرعی هم گویند. برای نمونه متغیر جنسیت در تحلیل رابطهروش تدریس و یادگیری دانش‌آموزان یک متغیر تعدیل کننده است.

۳-۲- متغیر کنترل: اگر متغیر میانجی قابل سنجش و اندازه گیری باشد و پژوهشگر بخواهد اثرات آن را کنترل در مـدل حذف نماید به آن متغیر کنترل گویند. چون در در یک پژوهش اثرات تمام متغیرها قابل ارزیابی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های تحقیقی خنثی می‌کند. اینگونه متغیرها که اثرات آنها توسط پژوهشگر قابل حذف است را متغیر کنترل گویند. جهت نمونه در نقد رضایت دانشجویان مدیریت بازاریابی از وبسایت پارس مدیر، اثرات متغیر گرایش تحصیلی در رضایت‌مندی کاربر ان از وب سایت حذف شده است.

۳-۳- متغیر مداخله‌گر : چنانچه متغیر میانجی قابل سنجش و قابل حذف نباشد به متغیر مداخله گر تبدیل می شود. متغیر مداخله‌گر از نظر نظری بر متغیر وابسته اثر دارد ولی قابل مشاهده و سنجش نیست تا به عنوان متغیر تعدیل کننده محسوب شود و نه اثرات آن قابل خنثی کردن است تا به عنوان متغیر کنترل محسوب شود.

 • یاسر داوری
 • ۰
 • ۰دانلود آهنگ

ترانه و شعر موزیک نیمه گمشده مجید اخشابی

لحظه ی دیداره عاشقی معنا شد
تپشه قلبم گفت خودشه پیدا شد
خونه ی تنهاییم پر شد از خوشبختی
با تو امروزه من عاشقه فردا شد
عطر رفیق داشتن رو از نگاهت چیدم
طعم ه من شیرین شد رنگه من قشنگ شد
تو شروعه شادی لحظه ی پایانه غمی
نیمه ی گم شده ی من نه زیاد ی نه کمی
تو نگاهت به تمومه آرزوهام میرسم
یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتمی
یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتمی

تکست موسیقی نیمه گمشده مجید اخشابی


تو فقط لیلی باش دله مجنون با من
گذر از این هفت خان سختو آسون با من
لحظه های شادی همشون ماله تو
غـم اگه پیدا شد تو نترس اون با من
دست تغییرتو رو بده به دست من
رد بشیم از جهان برسیم هر جا شد
پاکیه این عشقو آسمون تضمین کرد
دست گرم خورشید سایه بونه ما شد
تو شروعه شادی و لحظه ی پایانه غمی
نیمه ی گم شده ی من نه خیلی ی نه کمی
تو نگاهت به تمومه آرزوهام میرسم
یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتمی
یه فرشته از بهشتی که تو سر نوشتمی
**

 • یاسر داوری